ЕКОЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ В HES-PRO

Дистрибуционният център Hes-Pro предлага отличен пример за екологично мислене, тъй като всички видове доставки – от униформи и маркетингови материали до салати и майонеза, се разпределят оттам до всеки ресторант на Hesburger във Финландия. Единственият артикул, който не се доставя от дистрибуционния център, са хлебчетата.

Намаляването на отпадъците и систематичното рециклиране са част от ежедневието на всеки служител в дистрибуционния център. Всички отпадъци веднага се сортират и подготвят за рециклиране. В Hes-Pro се рециклира всичко – от картон, стъкло, пластмаса и метали до рециклирани палети, машини и оборудване. Всеки месец Hes-Pro събира около 30 000 литра употребявано олио за пържене от ресторантите Hesburger във Финландия. Олиото се рециклира и се използва за производството на корабно гориво, наред с други приложения.

Правилното планиране пести време и пази околната среда

Когато се доставят продукти от един-единствен пункт, те се транспортират до ресторанта като една пратка, така че не се губи излишно време за опаковане и разопаковане на палета. Маршрутите за доставка се планират внимателно предварително и продуктите се товарят в камиони по автоматична схема, което позволява да бъдат разтоварвани според маршрута на камиона. Освен това при опаковането и транспорта се използва оборудване, съответстващо на установените стандарти, за да се ограничат емисиите и да се увеличи ефективността.

Правилното планиране и снижаването на разходите за операциите пестят време и щадят околната среда. Функционалното сътрудничество между различните участници, като например дистрибуционния център, логистичните фирми и ресторантите, е от решаващо значение за екологичната ефективност на операциите. Излишното транспортиране е сведено до минимум и камиони се изпращат само до ресторантите, определени за доставка в дадено време. Извършва се наблюдение върху транспорта и шофьорите се обучават да шофират по начин, който щади околната среда.

Самонаблюдението минимизира рисковете

Крайъгълният камък на екологичното мислене в дистрибуционния център е стриктното самонаблюдение. Складирането, подредбата, складовият оборот и пакетирането на продуктите се извършват в съответствие с точно определен план. Безопасността на храните изисква стриктен контрол, за да е сигурно, че суровите съставки се запазват в отлично състояние и не могат да се развалят. Неделима част от самонаблюдението е температурният мониторинг, чиято основна цел е да гарантира, че няма размножаване на вредни микроби.

Фактът, че хранителните отпадъци са сведени до минимум, е едно от най-важните доказателства за екологичната устойчивост на дейностите на Hes-Pro. В процеса на самонаблюдение полагаме всички усилия да идентифицираме по същество рисковите ситуации и да използваме информацията за рисковете, за да развиваме по-нататък дейността си. Самонаблюдението подлежи на контрол от Финландската агенция по безопасност на храните Evira, но се стимулира и от високите стандарти на самата компания Hesburger.

 

Тази страница е актуализирана за последен път на 20.09.2020 г.