Ценности

Нашите ценности винаги са били едни и същи: внимание към обслужването, надеждност, целенасоченост и предприемчивост. На пръв поглед това са само думи, но при нас те са подплатени с действия – действия, които наистина ръководят всяка част от нашата дейност – от обслужването на клиентите до партньорствата.

Вниманието към обслужването ни позволява да ви накараме да се чувствате добре дошли в нашите ресторанти и да ви обслужваме бързо с любезна усмивка. Нашата цел е да осигуряваме на своите клиенти най-доброто обслужване в бранша.

Обръщаме особено внимание на надеждността, когато става дума за нашите служители и партньори. Друг крайъгълен камък в отношенията с нашите клиенти е високото ниво на доверие, което клиентите имат в нашата верига и нейните продукти. Ние искаме да заслужим вашето доверие. Винаги.

Целенасочеността е основен фактор за създаването на ангажираща, мотивираща и активна работна среда. Ние реално поощряваме нашите служители да се развиват и да поемат инициативата.

Какво да кажем за предприемчивостта? Тя е залегнала в основите на веригата Hesburger. За нас предприемчивостта означава много работа, вяра в собствените способности и желание за развитие. Всеки ден.