ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

„Отговорно управление на бизнеса“ се отнася за отговорното мислене на компанията като цяло. Hesburger взема отговорни решения и се ангажира с отговорни действия от много дълго време, но тези действия стават все по-методични и по-систематични едва през последните години. Благодарение на опростената си организационна структура и местния си характер компанията е гъвкава и способна на бързи промени при необходимост. От гледна точка на отговорността тези характеристики са както силна страна, така и рисков фактор, защото изискват да бъдат подкрепени от здрави принципи на отговорност.

Със систематичното развитие на корпоративната отговорност Hesburger постига напредък и в отговорния мениджмънт. С повишаването на знанията и информираността компанията развива способността си да се съобразява с принципа на отговорността във всички свои решения.

Особено важно е да направим така, че целият персонал и всички дейности на компанията да бъдат обвързани с отговорна мисъл и действие. С разпространението на добрите практики и опит в организацията отговорното поведение наистина става видимо и започва да носи допълнителни преимущества.

Основните инструменти в този процес са програмата за отговорен бизнес на Hesburger и този електронен бюлетин за отговорността.