ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ

Ние в компания Hesburger съставихме следните принципи, според които компанията се ангажира да действа:

 • Спазваме местното законодателство и регулации във всички наши дейности
 • Говорим открито пред всичките си акционери за нашите дейности и продукти
 • Гарантираме качеството и безопасността на нашите продукти
 • Стремим се да намалим неблагоприятното въздействие върху околната среда в резултат от нашите дейности и да предприемаме положителни действия за благото на природата
 • Ние сме надежден работодател
 • Не даваме, нито получаваме преки или косвени подкупи или други облаги, които могат да се тълкуват като подкуп или корупция
 • Предпочитаме дългосрочни партньорства и действаме почтено с всички наши партньори
 • Изискваме нашата мрежа за доставки да спазва човешките права в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека на ООН
 • Tретираме животните по подходящ начин
 • Спазваме етични практики в нашия маркетинг
 • Отнасяме се към нашите клиенти еднакво и водим открит диалог с тях

Ако установим, че който и да е от гореспоменатите принципи не се спазва в дейностите на Hesburger или мрежата за доставки, незабавно ще предприемем мерки.

Ако откриете каквато и да е практика в дейността на Hesburger или в мрежата за доставки, която противоречи на нашите етични принципи, молим да ни информирате незабавно за това на responsibility@hesburger.fi.

Канал за сигнали за настоящи и бивши служители на Hesburger, за търсещи работа в Hesburger, за партньорите на компанията и техните служители.

 

 

Тази страница е актуализирана за последен път на 17.12.2021 г.