HESBURGER В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН

До края на 2022 г. ресторанти Hesburger има не само във Финландия, но и в Естония, Латвия, Литва, Германия, Украйна и България. Първият ресторант на Hesburger в България е открит в края на 2016 г. До края на 2022 г. ресторантите са вече 26. Литва продължава да заема второ място, след Финландия, със своите 58 ресторанта.

В балтийските страни Hesburger е познат като верига качествени финландски ресторанти. Веригата се радва на изключително висок рейтинг на разпознаваемост: 90 процента от естонците, близо 80 процента от латвийците и твърдо над 50 процента от литовците успяват спонтанно да идентифицират Hesburger, ако бъдат помолени. В останалите страни, където оперира, Hesburger показва значителен ръст. Качествената работа и маркетингът повишават рейтинга на разпознаваемост на компанията и в други държави.

Hesburger оперира в съгласие с местните закони, независимо коя е страната.

  • Във всички държави, където присъства, служителите ѝ получават заплати, по-високи от минималната. Заплащането е справедливо и компанията плаща компенсация за извънредна работа. Преди да започне дейност в нова страна, компанията Hesburger се запознава подробно с трудовото законодателство.
  • В Сауе, Естония, действа централен склад, подобен на Hes-Pro, който разпределя доставките на основните суровини до ресторантите в балтийските страни. Подобно на Hes-Pro, центърът в Сауе също обработва салатите „Aйсберг“. В Сауе има близо 30 служителя , а в Каунас - близо 15. Централният склад за България се намира в Динката и в момента в него има 6 служителя.
  • Hesburger извършва одит на безопасността на продуктите и отговорността на доставчиците, преди да бъдат поръчани каквито и да е суровини за разпределяне, през централния склад в Сауе.

Първите ресторанти на Hesburger бяха отворени в:

Германия 1995 г.
Естония 1996 г.
Латвия 2004 г.
Литва 2007 г.
Украйна 2015 г.
България 2016 г.