HESBURGER ИЗВЪН ФИНЛАНДИЯ

В края на 2019 г. ресторанти Hesburger има не само във Финландия, но и в Естония, Латвия, Литва, Русия, Германия, Украйна, България и Беларус. Първият ресторант Hesburger в България беше открит в края на 2016 г. Към края на 2019 г. в тази държава има 18 ресторанта Hesburger. С 56 ресторанта Литва продължава да бъде втора след Финландия по брой ресторанти.

В балтийските държави Hesburger е позната като верига качествени финландски ресторанти. Веригата се радва на изключително висок рейтинг на разпознаваемост: 90 процента от естонците, близо 80 процента от латвийците и твърдо над 50 процента от литовците успяват спонтанно да идентифицират Hesburger, ако бъдат помолени. В останалите страни, където оперира, Hesburger показва значителен ръст. Качествената работа и маркетинг повишават рейтинга на разпознаваемост на компанията и в други държави.

Hesburger оперира в съгласие с местните закони, независимо коя е страната.

 • Във всички държави, където присъства, служителите ѝ получават заплати, по-високи от минималната. Заплащането е справедливо и компанията плаща компенсация за извънредна работа. Преди да започне дейност в нова страна, компанията Hesburger се запознава подробно с трудовото законодателство.
 • В Сауе, Естония, действа централен склад, подобен на Hes-Pro, който разпределя доставките на основните суровини до ресторантите в балтийските страни. Подобно на Hes-Pro, центърът в Сауе също обработва салатите „айсберг“.
 • Hesburger извършва одит на безопасността на продуктите и отговорността на доставчиците, преди да бъдат поръчани каквито и да е суровини за разпределяне през централния склад в Сауе.

Ресторанти Hesburger извън Финландия (към 31.12.2019 г.)

 • Естония: 48 ресторанта
 • Латвия: 50 ресторанта
 • Литва: 56 ресторанта
 • Русия: 40 ресторанта
 • Германия: 2 ресторанта
 • Украйна: 5 ресторанта
 • България: 18 ресторанта
 • Беларус: 1 ресторант
 • Общо извън Финландия: 220 ресторанта

 

Тази страница е актуализирана за последен път на 20.09.2020 г.