Организация и основни показатели

Hesburger е регистрирана търговска марка, собственост на финландска компания майка на име Burger-In Oy.

Hesburger е регистрирана търговска марка, собственост на финландската компания майка Burger-In Oy.
Burger-In Oy е собственост и се управлява от семейство Салмела. Председател на борда на директорите на Burger-In Oy е основателят на компанията Хейки Салмела. Кари Салмела изпълнява функциите на главен изпълнителен директор, а Яри Вуоти - на заместник-главен изпълнителен директор на Burger-In Oy.

През 2023:

  • сумата от продажбите за всички ресторанти на Hesburger във Финландия възлиза на 286 млн. евро
  • сумата от продажбите за ресторантите, разположени извън Финландия, възлиза на 172 милиона евро
  • във веригата работят приблизително 6 000 души във Финландия
  • включително международните обекти, общият брой на служителите е приблизително 8 700
  • ресторантите Hesburger се намират в седем държави: Естония, Финландия, Латвия, Литва, България, Германия и Украйна (31.12.2023 г.)