Организация и основни показатели

Hesburger е регистрирана търговска марка, собственост на финландската централа Burger-In Oy.

Семейство Салмела притежава и ръководи Burger-In Oy. Председател на Съвета на директорите на Burger-In Oy е основателят на фирмата Хейки Салмела. Кари Салмела е генерален директор, а Яри Вуоти – заместник генерален директор на Burger-In Oy.

Искате ли да хвърлите един бърз поглед на основните показатели на една финландска верига за бързо хранене през 2016 г.?
Моля, заповядайте:

  • общ облагаем оборот от всички ресторанти Hesburger във Финландия: 211 милиона евро
  • общ облагаем оборот от ресторантите извън Финландия: 73,5 милиона евро
  • в ресторантите Hesburger във Финландия са извършени 23,3 милиона парични операции
  • същият показател за ресторантите Hesburger извън Финландия е 16,3 милиона
  • във Финландия във веригата работят приблизително 5000 души
  • като се включат обектите в чужбина, общият брой служители става над 6700