Организация и основни показатели

Hesburger е регистрирана търговска марка, собственост на финландска компания майка на име Burger-In Oy.

Burger-In Oy е собственост на семейство Салмела и от създаването и до днес се управлява от тях. Председател на Съвета на директорите на Burger-In Oy е основателят на компанията Хейки Салмела. Кари Салмела /един от синовете/ изпълнява длъжността- Главен изпълнителен директор, а Яри Вуоти е заместник Изпълнителен директор на Burger-In Oy.

През 2021:

  • общ облагаем оборот от всички ресторанти на Hesburger във Финландия е 234 милиона евро
  • общ облагаем оборот от ресторантите извън Финландия: 126 милиона евро
  • Над 21 милиона парични транзакции са направени във Финландските ресторанти на Hesburger
  • За ресторантите на Hesburger извън Финландия тази цифра е близо 21 милиона
  • във Финландия, във веригата работят приблизително 5400 души
  • Общият брой служителите във всички обекти на Хесбургер наброява над 8000 човека