30.03.2021

Подкрепа по проект BG16RFOP002-2.095-6039 чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Със заповед № З- ЦУ-666/26.03.2021 г. Бългериан Бургер Синемас ЕООД беше одобрен  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България и получи финансова подкрепа в размер на 31 564,12 лв. за справяне с настъпилите сътресения по повод пандемията COVID-19

Главната цел на проекта е oсигуряването на оперативен капитал за Бългериан Бургер Синемас ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултатите от подкрепата по проекта се изразяват в осигуряването на оперативен капитал за Бългериан Бургер Синемас ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19, включително запазване на дейността на дружеството след приключване на проекта, както и запазване на заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България и е в съответствие с изискванията на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Общата стойност на проекта е 31 564,12 лв.

 
Начало на проекта: 25.03.2021 г.
Край на проекта: 25.06.2021г.