Пилотен ресторант в Хювинка

През юли 2012 г. в Хювинка отвори врати нов Hesburger, който демонстрира екологични енергийни решения. Целта е пълна енергийна ефективност и са положени всички усилия за свеждане на енергопотреблението до минимум. Изборът на техника и строителни материали също е съобразен с опазването на околната среда.

В екологичния ресторант се използва вятърна, слънчева и геотермална енергия. Ветрогенераторът и слънчевите панели осигуряват електричество без емисии за нуждите на ресторанта. Геотермална енергия се използва за загряването и охлаждането на сградата на ресторанта. Топлината от кондензацията, отделяна от хладилните помещения, се оползотворява за бъдещи нужди. Специална забележителност на този ресторант е неговият зелен покрив, който филтрира замърсяванията и въглеродния диоксид във въздуха. Зеленият покрив не допуска излишната топлина да прониква в ресторанта през лятото и служи като допълнителна изолация през зимата. Ресторантът има също така система за контрол на достъпа, която не използва електричество.

Икономични електроуреди

Разработените специално за Hesburger тостери, готварски печки и скари отделят по-малко излишна топлина и имат енергоспестяващи режими. Вътрешното и външното осветление на ресторанта на практика не изисква обслужване с използваните светодиодни и енергоспестяващи крушки. Светодиодното осветление в сградата на ресторанта и около нея спестява близо 26 MWh електричество на година в сравнение с традиционните осветителни решения за ресторантите.

 

Тази страница е актуализирана за последен път на 20.09.2020 г.