По-малко емисии

Разпределителният център и производствените съоръжения на Hesburger се намират в Каарина. Всички продукти, материали и съставки, необходими на нашата верига ресторанти, се доставят в разпределителния център. От там те се доставят на ресторантите в различните райони, за да няма излишен превоз. Централизираните доставки могат да спестят десетки курсове с камиони.

Ние обръщаме особено внимание на внимателното планиране на снабдителната верига. Камионите на Hesburger се движат по възможно най-кратки маршрути, за да отделят по-малко емисии. През есента на 2012 г. Hesburger подобри ефективността на своите маршрути за доставка, за да намали общия пробег и количеството отделени емисии на CO2. Системата за поръчки позволява доставка само на пълни палета и камиони.

Излишните кашони при транспорта също са премахнати: повечето от доставките до ресторантите пътуват в пластмасови касетки за многократна употреба.

Електронните фактури намаляват броя на курсовете

Електронното фактуриране намалява натрупването на хартиени отпадъци – да не говорим за въздействието върху околната среда. Преминаването към електронни фактури пести както хартия, така и енергията, необходима за печат и превоз. Hesburger въведе електронните фактури през 2002 г.

Създаването на една електронна фактура генерира приблизително наполовина по-малко емисии на въглероден диоксид, отколкото хартиената. Въглеродният отпечатък на хартиените фактури се увеличава допълнително при тяхната доставка, наред с останалите фактори.