По-малко отпадъци

Hesburger активно се стреми да намали отпадъците от своята дейност. Използваме възможно най-малко опаковъчен материал и вече не слагаме бургерите и детските менюта в картонени кутии. Освен това вече не даваме автоматично капачки и сламки към напитките.

Hesburger заедно със своите доставчици търси също така начини за намаляване на количеството отпадъци. Производствените отпадъци се сортират при всяка възможност.

По-малките опаковки помагат за опазването на околната среда

Използваните в ресторантите Hesburger амбалажни материали постоянно се подобряват, за да бъдат по-природосъобразни. Хартията за увиване на хамбургери например през годините става все по-малка и по-тънка. Внимателно подбраните амбалажни материали и методи пестят значително количество ненужни отпадъци от опаковки всяка година.

Днес хамбургерите в Hesburger винаги се сервират увити. Природосъобразното биоразградимо покритие прави хартията за увиване непромокаема.

Дори сламките за пиене вече се правят от полипропилен, който има по-малко вредно въздействие върху околната среда от използвания преди полистирен. В Hesburger постоянно се разработват и търсят нови по-природосъобразни материали.

Чаши, които опазват горите

Чашите за студени и топли напитки в Hesburger са сертифицирани от PEFC (Програма за одобрение на схеми за сертифициране на горите). Сертифицирането на горите осигурява съобразено с нормите за устойчиво развитие управление на горите при производството на чашите. Произходът на дървесината в изделията може да се проследи до самата гора. Чашите са произведени от дългогодишния партньор на Hesburger Huhtamäki Foodservice Finland Oy.

Електронни фактури

Във Финландия потребителите получават до 300 милиона, а фирмите – около 180 милиона фактури на година. Hesburger помага, доколкото може, това да се облекчи с въвеждането на електронни фактури.

Създаването на една електронна фактура генерира приблизително наполовина по-малко емисии на въглероден диоксид, отколкото хартиената. Ако се вземе предвид и отражението на транспорта, една електронна фактура може да постигне намаление на емисиите на въглероден диоксид с до 90%.

Вижте нашия филм По-малко отпадъци (на финландски)