Разнообразно рециклиране

Всеки ден в ресторантите Hesburger навсякъде във Финландия, Естония и Латвия се пържат стотици килограми картофи в растителна мазнина. След употреба растителното олио от всички ресторанти Hesburger във Финландия, Естония и Латвия се събира за рециклиране и използване като биогориво. Използването на биогоривото като корабно гориво е едно от приложенията му.

Мазнината се събира по начин, който щади максимално природата: същите камиони, които доставят нови суровини на ресторантите, откарват и употребената мазнина, като по този начин се изключват излишни курсове.

Отговорно произведени униформи

От началото на есента на 2014 г. служителите на Hesburger носят елементи от униформена линия, която се произвежда по етични методи и от материали, щадящи околната среда. За униформи компанията използва изходни материали като полиестер, произвеждан от използвани рециклируеми пластмасови бутилки.

Използване на стари униформи за екодизайн и комплекти външни маси и столове

Всички униформи и рекламни материали на Hesburger, които не се използват повече, се рециклират и употребяват многократно. От старите униформи се изработват външни маси за ресторантите. Знаменцата на Hesburger, които са в добро състояние, но не са нужни повече, с помощта на екодизайнер се превръщат в уникална линия рециклируеми продукти. Продуктите с неповторим дизайн се използват като награда и поощрение за служителите на Hesburger.

  

Тази страница е актуализирана за последен път на 20.09.2020 г.