Енергия от слънцето

Няколко ресторанта Hesburger се отопляват с възобновяеми енергийни източници. Много нови ресторанти вече имат слънчеви панели на покрива, а по-старите ги монтират по време на ремонти.

Слънчевите панели произвеждат топлина или електричество за ресторанта. Наред с другите природосъобразни енергийни решения, един типичен ресторант Hesburger, построен по технологиите от следващо поколение, няма нужда от централно или локално отопление с гориво.

Не се прахосва топлина

Ресторантите Hesburger използват система за оползотворяване на топлината. Когато климатичната инсталация изхвърля по-топлия въздух отвътре, топлината се оползотворява за загряване на студения входен въздух. Оползотворената топлина може да се използва за намаляване на използваната за отопление енергия.

Високоефективни кухненски уреди

Много от използваните в кухните на Hesburger уреди са резултат от собствени разработки. Двигател за тези разработки е нашето желание да използваме енергийноефективни електроуреди, специално конструирани за своето предназначение. Благодарение на тези нови уреди, потреблението на електроенергия в новите ресторанти значително се понижи.

В новите ресторанти Hesburger излишната топлина от хладилната техника се оползотворява. Излишната топлина се използва за загряване на въздуха във вентилационната система на ресторанта и водата. В много случаи системата за оползотворяване на топлината генерира толкова енергия, че ресторантът не се нуждае от друго отопление.

Пътеводна светлина

Ресторантите Hesburger постепенно преминават към използването на природосъобразно светодиодно осветление. Светодиодното осветление използва с до 90% по-малко енергия от традиционните осветителни източници. Светодиодните лампи освен това имат изключително дълъг живот и не съдържат живак или други опасни отпадъци.

Цялото осветление в ресторантите Hesburger постепенно ще премине на светодиодни технологии. Новите технологии вече се използват в светлинните рекламни табла на гишетата и отвън. В бъдеще светодиодни тела ще се използват все по-често в таванното и външното осветление.