Качеството като основа на дейността

Финландското законодателство задължава фирмите от хранително-вкусовата промишленост да извършват самоконтрол по безопасността на храните, хигиената на повърхностите и разработката на продукти. Дейността на Hesburger се контролира от вътрешна система за проверка и посредством партньорства.

Hesburger работи съвместно с Net-Foodlab Ltd. вече близо десет години. Специализирана в услугите за управление на качеството за хранително-вкусовата промишленост, Net-Foodlab провежда изследвания на хигиената на повърхностите, срока на годност и хранителното съдържание, както и изследвания и изпитвания за алергени и качество на мазнините за пържене.

Качеството и безопасността са неделима част от работата на нашите служители. Качествените съставки, подходящите методи на работа и времена на приготвяне, бързото обслужване и чистите площи за клиенти формират основата на управлението на качеството. Служителите се обучават да допринасят за гладката работа във веригата.