Училище за децата от бедните квартали на Бангладеш

През 2005 г. Hesburger започва съвместен проект с Fida International за изграждане на училище в бедните квартали на Дака. През 2011 г. 160 нетърпеливи деца започват своето образование в училището. Животът на децата, приети в училището, се променя сериозно – те вече няма нужда да работят изнурителен труд по цели дни.

Освен това, през 2012 г. Hesburger приканва своите клиенти също да помогнат за образованието на децата от бедните квартали и така успява да приеме още 80 ученици в училището. Всичките 18 ученици издържат с успех матурата след пети клас. Тази висока успеваемост е показателна за успеха на училището, защото пети клас е последен от началното образование и матурата е еднаква за цялата страна. Освен това децата учат в приятна обстановка. Училището става още по-приветливо с изрисуваните цветни картини.

През 2013 г. 350 ученици започват училище. Всички 25 петокласници издържат матурата с отличие: 5 получават оценка A+, 19 – A и 1 получава A-. Всички петокласници, завършили нашето училище, продължават своето образование в прогимназия. През 2014 г. в училището вече учат 400 ученици.