Hesburger е голям работодател

Удовлетворение от условията на работа

Всеки има интерес служителите да са щастливи: удовлетворението ги мотивира и им помага да се справят с работата си. Това се отразява и на обслужването на клиентите и подобрява изпълнението на работата. Удовлетворението от условията на работа се влияе от множество различни неща, но заедно с добре функциониращата работна общност ролята му изпъква особено много, когато всички в ресторанта бързат и персоналът работи под напрежение. Никой не бива да се чувства изоставен. Hesburger обръща специално внимание и се грижи мениджърът на ресторанта или мениджърът на смяната да присъства винаги по време на работните смени. Това обаче невинаги е възможно, тъй като в някои ресторанти работи само един човек в дадено време.

Удовлетворението от работните условия и справянето с работата са тясно свързани с повишаването на компетентността. За да имат време служителите да повишават своята компетентност, удовлетворението от работата предполага удължаване на трудовите отношения и култивирането им като нещо от първостепенна важност.

Задружен семеен бизнес

В съответствие с целта на програмата за отговорен бизнес на Hesburger, през 2017 г. компанията добави във вътрешния информационен обмен послания, които да заинтересуват служителите, за да усили чувството на единство в семейното предприятие. Сред важните източници на мотивация са добрият екипен дух и разбирането, че всеки служител и отдел играят съществена роля в успеха като цяло. Много ресторанти Hesburger са разположени в малки градове и работещите там едва ли някога се срещат със служители от други ресторанти. Цялостната представа за нещата освен това помага.