Hesburger е голям работодател

Всяка година Hesburger осигурява хиляди работни места във Финландия и чужбина. Повечето от новите служители са млади хора, които идват при нас като стажанти или на непълен работен ден, докато учат. 

За много от тях Hesburger е първата истинска работа и възможност да научат правилата на работното място. От друга страна Hesburger предлага възможности за професионално развитие – много от нашите ръководители работят в Hesburger години и даже десетилетия наред.

Набиране и обучаване на безработни

През последните четири години Hesburger провежда няколко проекта за набиране и обучаване на служители съвместно с финландските Центрове за икономическо развитие, транспорт и околната среда (Центровете ELY) и Бюрата за заетост и икономическо развитие (Бюрата TE). Чрез тези свои проекти Hesburger назначава повече от сто млади хора, търсещи работа.

Социално предприятие осигурява работа

Основано през лятото на 2012 г., Hese-Help назначава хора с увреждания и такива, които отдавна са безработни. То работи съвместно с други организации – например школите за специално обучение и бюрата на TE. Това социално предприятие е естествено продължение на водещата роля на Hesburger като социално отговорен финландски работодател при намирането на работа на младите хора.

Социалното предприятие е дружество, което, освен върху обичайната си дейност, се насочва към назначаването на хора с увреждания и такива, които са отдавна безработни, със съответните спомагателни функции. От 2013 г. досега Hese-Help намира постоянна работа на седем души. Впечатленията от Hese-Help са положителни и явно формират чувство за социална отговорност в ресторантите, където са назначени тези служители.

Дългосрочни трудови правоотношения, малко отсъствия

Дългосрочните трудови правоотношения и минималният брой отсъствия говорят много за удовлетворението от работата в Hesburger. Затова удовлетворението от работата е толкова важно за нас и желаем да инвестираме в него. Удовлетворението на служителите се оценява постоянно и въз основа на отзивите се полагат всички усилия за подобряване на условията на работа според нуждите на всеки обект.

Удовлетворението от работата се демонстрира също така например от най-малкия брой болнични и най-продължителните трудови правоотношения в отрасъла. През 2014 г. средният брой болнични дни на служител е 5,9*. Относителният процент болнични дни към общото време на работа е 2,49%.

Hesburger предоставя на служителите стимули за здравословен живот, за да ги насърчи да се грижат за своето здраве. Проучване за отражението на тези стимули е проведено през пролетта на 2013 г. В проучването участват 454 служители. От всички участници 43% считат, че стимулите за здравословен живот подобряват здравето на работното място. Освен това 31% смятат, че стимулите ги карат да извършват повече физически упражнения.

Стабилен и голям работодател

Hesburger е голям работодател във Финландия. Веригата осигурява много работни места, особено за млади хора – средната възраст на 1729-те* служители на Hesburger през 2014 г. е 26,4 години. Hesburger е също така стабилен работодател – 1627 от нейните служители са на постоянен договор и едва 57 – на временен. С отварянето на нови ресторанти постоянно се разкриват нови работни места. Освен във Финландия, Hesburger създава нови работни места и в чужбина.

Служители* в Hesburger, 2014 г.
На постоянен договор: 1627
На временен договор: 57
Общо служители: 1729
Средна възраст на служителите: 26,4 години
Средна продължителност на стажа: 2 години и 1 месец 
Средна продължителност на стажа за ръководители: 4 години и 4 месеца
Нови служители на постоянен договор: 645 
Текучество на временните служители: 217 (назначени)/171 (напуснали)

Многобройните възможности за професионално развитие мотивират

Hesburger е динамичен, младежки и отговорен работодател, който осигурява многобройни възможности за развитие и растеж в професията на своите служители. Една от най-важните области на обучението е курсът за ръководители, след завършването на който служителят може да кандидатства за ръководни длъжности, независимо от своето образование.

Равноправен работодател

Програмите за обучение насърчават служителите да се обучават за ръководители. През 2014 г. 86% от служителите, завършили обучение за ръководители, са жени, и 14% – мъже. 84% от служителите, назначени на ръководни длъжности, са жени и 16% – мъже. Общо 84,3% от всички ръководители са жени и 15,7% – мъже. Разпределението по полове на ръководителите в Hesburger съответства на общото разпределение на служителите, от които 81,8% през 2014 г. са жени и 18,2% – мъже. Уверено можем да кажем, че в Hesburger се гледат квалификацията и уменията, а не полът. Равноправието се следи всяка година.

Ръководителите са доволни от своята работа

Ръководителите очевидно са много доволни от своята работа в Hesburger, защото тяхното ниво на удовлетворение е високо по няколко показателя. Средната продължителност на трудовите правоотношения при ръководителите – 4,4 години – също говори за това ниво на удовлетворение.

*Цифрите в този материал се отнасят само за служителите в ресторантите на Burger-In Ltd.