КОНТРОЛ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Разработването на продукти насочва процеса на снабдяване в Hesburger, защото определя критериите на изискванията към изходните съставки и необходимото количество такива съставки. Разработването на продукти освен това набелязва потенциалните добри доставчици. Инструмент за това е спецификацията на продуктите на Hesburger, която от 2017 г. включва не само аспекти на качеството, но и въпроси, очертаващи целите на етиката и отговорността. Системата обхваща всички изисквания, поставени от Hesburger за характеристиките на всеки продукт или изходна съставка.

Всеки доставчик на стоки е отговорен за качеството и отговорното производство на своите продукти в съответствие с приетата спецификация на продукта. Качественият одит на Hesburger е насочен към производствените бази за нови продукти или изходни съставки. Целта му е да гарантира, че тези стоки отговарят на изискванията, описани в спецификацията на продукта.

Одитът се извършва от лаборатория, специализирана в управление на качеството. По-рано основен обект на одитите беше качеството на продуктите, но днес те обръщат все по-задълбочено внимание на отговорността в различните ѝ аспекти.

 

Тази страница е актуализирана за последен път на 20.09.2020 г.