Условия за ползване на онлайн услугата на Hesburger

Общи положения

Настоящите условия за ползване важат за уебсайтовете, собственост на Burger-In Ltd. и нейните поделения (наричани по-долу „Hesburger“), както и за онлайн съдържанието, публикувано на тези уебсайтове (наричано по-долу общо „Услуга“). Целта на Услугата е да предостави на клиентите информация за продуктите и услугите на Hesburger.

Като използва онлайн услугата, потребителят се съгласява с тези условия за ползване.

Обработване на лични данни

Hesburger обработва и събира лични данни на клиенти, за да им предоставя услуги, както и за да поддържа и развива взаимоотношенията с клиентите. Потребителят може да прегледа политиката за поверителност на регистъра с клиенти на Hesburger за повече информация относно обработването на лични данни.

Права за интелектуална собственост и авторски права за Услугата

Услугата и нейното съдържание, включително запазени марки, бизнес наименования, продуктова информация и изображения, са собственост на Hesburger и/или нейните партньори, защитена по закона за авторските права и международните споразумения за правата върху интелектуалната собственост. Всички права върху Услугата и нейното съдържание са запазени, освен ако посочените права не са предоставени отделно в тези условия за ползване или на друго място в Услугата.

Използването на Услугата е разрешено само за лични, нетърговски цели. Материалите могат да се преглеждат, разглеждат и записват на терминално устройство, както и да се отпечатват за лична употреба. Копирането, съхранението, преотстъпването, препращането и по друг начин използването на материалите, съдържащи се в Услугата, дори частично, е забранено без изричното писмено съгласие на Hesburger.

Публикувани в онлайн услугата прессъобщения могат да се използват в публични комуникации, при условие че източникът на информация не е споменат.

Отговорност на Hesburger 

Hesburger не носи отговорност за разходи, загуби или други евентуални щети, които могат да бъдат причинени от използването на тази Услуга или от информацията, предоставяна чрез нея.

Hesburger не гарантира наличността на Услугата или нейното непрекъснато или безпогрешно функциониране. Освен ако не се изисква друго съгласно задължителното законодателство, Hesburger не носи отговорност за вреди, причинени от употребата или забраната на Услугата.

Услуги на трети страни

Услугата може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост на трети страни или се администрират от тях. Hesburger не носи отговорност за функционирането, съдържанието или за други свойства на уебсайтовете на трети страни. При достъп до тези уебсайтове потребителят трябва да приема техните условия, преди да ги използва.

Бисквитки

Hesburger използва бисквитки за Услугата си. Бисквитките са текстови данни, съхранявани на браузъра по време на ползване на Услугата. Бисквитките улесняват проследяването на броя на потребителите на Услугата и събират данни как и кога се използва Услугата. Hesburger може да използва съхраняваните данни, за да направи Услугата по-интересна и удобна за потребителите.

Потребителят може да деактивира използването на бисквитки в настройките на браузъра. Проверете при доставчика на браузъра за по-подробна информация с указания за ползване на конкретния браузър. Hesburger препоръчва активиране на бисквитките в Услугата за извличане на оптимални ползи от нея. 

Изменения

Hesburger има право по собствено усмотрение и без предупреждение да променя, актуализира, отменя или премахва Услугата, нейното съдържание или части от него.