ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА HESBURGER ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТЪРА ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

В тази политика за поверителност се описва как Hesburger събира, обработва, предава и защитава личните данни на своите кандидати за работа (по-долу „кандидати“). Личните данни са данни, въз основа на които се идентифицира самоличността на кандидатите, например име и телефонен номер.

Hesburger е компанията, регистрирана под името Burger-In Ltd., AS Hesburger, както и други работодателски компании от групата на Hesburger, които колективно носят отговорност като съвместни администратори на данни. Списък с всички съвместни администратори на данни е поместен в края на тази политика за поверителност.

Защо обработваме лични данни?

Регистърът се използва за подбор на кандидати за работа и установяване на трудови правоотношения. Личните данни се обработват с цел оценка на пригодността на кандидатите и наемането им на работа в Hesburger. Предпоставка за обработването на данните на кандидатите е те да дадат съгласието си за това в портала за наемане на работа използван в Hesburger. Ако Hesburger получи кандидатура за работа по пощата или по имейл на публично достъпен адрес, предпоставката за обработване на данните е правният интерес на Hesburger. Кандидатурите за работа, получени по пощата или по имейл, се обработват, където е приложимо, като се следва същата процедура като тази, използвана за кандидатури, постъпили през портала за наемане. Hesburger препоръчва подаването на кандидатурите за работа да става първо и основно през портала за наемане.

Какви данни събираме и кои са източниците ни на данни?

За регистъра за наемане събираме следните лични данни: име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, националност, дата на раждане, пол, информация за предишни трудови отношения на кандидатите с Hesburger (ако има такива) и/или опит в сферата на услугите в хранителната индустрия, информация за трудовия стаж, информация за образование, препоръки, езикови умения, информация за здравна книжка, информация за шофьорска книжка, обща информация за възможностите за наемане, (включително тип и периоди на трудовите правоотношения), информация за здравни фактори, които оказват влияние на трудоспособността, и друга информация, посочена в документите за кандидатстване на кандидатите.

Регистърът за наемане на работа съдържа информация, посочена в документите на кандидатите за работа, предоставени на Hesburger и получени по време на интервюто. Hesburger има право да проверява кредитната история на кандидатите и да се свързва с лицата, дали препоръки на кандидатите, със съгласието на кандидатите.

Кой обработва личните данни?

В Hesburger личните данни се обработват от служители, чиято длъжностна характеристика включва оценка на кандидатурите за работа и провеждане на интервю за работа. Тези лица са служители от отдела по ЧР на Hesburger и специалисти по наемане на персонал в различните ни обекти. Лични данни могат да се обработват до определена степен от служители, чиято длъжностна характеристика включва техническа поддръжка и разработване на портала за наемане на Hesburger.

Данни се предават на следните страни извън Hesburger:

  • субекти с договор за франчайз с Hesburger получават всички кандидатурите за работа, подадени до съответните франчайз ресторанти. Точните имена и информация за връзка със субектите с договор за франчайз с Hesburger са посочени на уебсайта на Hesburger заедно с подробности за всеки обект. За повече яснота трябва да се има предвид, че кандидатурите за работа за ресторантите на S-Group Hesburger във Финландия трябва да се подават през собствения портал за наемане на S-Group. В подобни случаи Hesburger не обработва личните данни на кандидатите за работа;
  • доставчици на ИТ услуги, които отговарят за техническата поддръжка и разработването на софтуер за обработване на кандидатурите за работа;
  • доставчици на услуги за наемане на персонал, отговорни за техническото внедряване в тяхната платформа за наемане на персонал
  • компании, извършващи изнесени услуги за финансов мениджмънт от името на Hesburger.

Лични данни не се предават извън ЕС или ЕИП.

Как Hesburger гарантира защита на данните?

Hesburger има въведени технически и организационни мерки за предотвратяване на неразрешено използване, предаване, изтриване или друг тип обработка на лични данни, която би застрашила сигурността на данните. Регистърът се поддържа в електронен формат. Използване на регистъра, промяна и обработване на данни се извършват само чрез многостепенно идентифициране на потребителя чрез шифроване. Само определени лица, които отговарят за поддържане и управление на системата, имат право да използват регистъра. Данните в регистъра са защитени срещу достъп отвън, а използването на регистъра се наблюдава.

Колко дълго се съхраняват данните?

Данните, съхранявани в регистъра, трябва да бъдат изтрити три (3) или шест (6) месеца след датата на подаване на кандидатурата за работа, посочена от кандидатите в портала за наемане. Кандидатурите за сезонна работа се съхраняват за срока на временната заетост, но не повече от шест (6) месеца.

Данните се съхраняват за по-дълъг период, ако кандидатите са наети от Hesburger или ако има някакво правно основание за това.

Права на кандидатите

Кандидатите упражняват правата, посочени по-долу, като се свързват с Hesburger по пощата или по имейл. Упражняването на тези права изисква Hesburger да може адекватно да потвърди самоличността на лицето, подаващо заявление за информация.

Право на достъп

Кандидатите имат право да проверяват собствените си данни в регистъра.

Право на коригиране на неточни и непълни данни

Кандидатите имат право да заявят коригиране на данни, които считат за неточни или непълни.

Право на изтриване

Кандидатите имат право да поискат техните лични данни да бъдат изтрити от регистъра на Bonus Club („правото да бъдеш забравен“). По искане на кандидатите Hesburger трябва да направи всичко възможно да изтрие данните без изрично забавяне, освен в случаите, в които има правно основание да откаже изтриването на данните. 

Кандидатите имат право по всяко време да оттеглят съгласието си за обработване на техните лични данни, след което Hesburger прекратява обработването на лични данни на кандидатите. 

Право на възразяване срещу обработването и ограничаване на обработването

Кандидатите имат право да ограничат обработването или да възразят срещу обработването на техните лични данни. След подаване на заявление от страна на кандидатите Hesburger няма право повече да обработва лични данни на кандидатите, освен ако няма правно основание за това.

Право на прехвърляне на данни от една система в друга

Кандидатите имат право да получат своите лични данни в структуриран и удобен за ползване формат, в който те могат да предадат данните на администратор на друг регистър на лични данни.

Право на подаване на жалба

Кандидатите имат право да подадат жалба относно обработването на лични данни до компетентен орган в държавата, в която пребивават. Подробна информация за националните органи за защита на данните ще намерите тук: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061

Кой е администраторът на Вашите лични данни и как може да се свържете с него?

Запитвания могат да се изпращат по пощата или по имейл:

Burger-In Ltd.
Linnankatu 34
20100 Turku, Финландия
privacy@hesburger.fi

Съвместните администратори в тази политика за поверителност са следните компании: 

Финландия

Burger-In Oy
Clewer Aquaculture Oy
Clewer Technology Oy
EnerZ Oy
Enerz Pirkanmaa Oy
Enerz Varsinais-Suomi Oy
Gurulogic Microsystems Oy
Hakaniemen Burger Oy
Helsingin Fastburger Oy
Helsingin Seudun Restahenkilöstö Oy
Hescluster Oy
Hesdiligent Oy
Hese-extra Oy
Hesehelp Oy
Hesepalvelut Oy
Hesestaff Oy
Heseväki Oy
Hesgroup Oy
Hesmakers Oy
Hespersonnel Oy
Hes-Pro Oy
Hesrent Oy
Hestroop Oy
Hesworkers Oy
Jaanatiina Oy
JHS Personnel Oy
JWS Burger AB
Kaakkurin Burger Oy
Kokkolan Keskus-Burger Oy
KS Burgerhenkilöstö Oy
KS Workers Oy
Lempäälän Burgerpark Oy
MS Kiinteistöpalvelu Oy
Oy Hotelli Marina Ab
Pastaexpress Oy
Plaza-Burger Oy
PM Henkilöstö Oy
Rai-Burger Oy
Rautatientorin Burger Oy
Res-Staff Oy
Restaburger Oy
Restaflow Oy
Restahenkilöstö Oy
Restapower Oy
Restaworkers Oy
Salmela-Yhtiöt Oy
Savon Burger Oy
Suomen Burgerserve Oy
Suomen Burger-Staff Oy
Suomen Restapeople Oy
Tampereen Restahenkilöstö Oy
Tapiolan Burger Oy
Turun Restahenkilöstövuokraus Oy
Turun Restapersonnel Oy

Естония

Anneburks OÜ
Binburks OÜ
Capsburks OÜ
Haapsburks OÜ
Hesburger AS
Hesemajad OÜ
Jakato OÜ
Kaldaburks OÜ
Karrburks OÜ
Keilaburks OÜ
Kohtlaburks OÜ
Laiburks OÜ
Logiburks OÜ
Lootsi Hese OÜ
Lôunaburks OÜ
Maarburks OÜ
Narvaburger OÜ
Pikkburks OÜ
Pirburks OÜ
Raeburks OÜ
Rapburks OÜ
Saareburger OÜ
Soobburks OÜ
Tallaag OÜ
Talmust OÜ
Tarkald D OÜ
Tarkesk OÜ
Tartuburks OÜ
Viimsburks OÜ
Vilburks OÜ
Vipburger OÜ
Vôrburks OÜ
Ôisbuks OÜ

Латвия

Parkburger SIA
Rigaburger SIA
Enerz SIA
Enerz HVAC SIA

Литва

„Hes-Pro Vilnius“
UAB „Litpark“
Enerz UAB

България

Бългериън Бургер ЕООД
River Burger EOOD
Bulgarian Burger Cinemas EOOD
Varburger EOOD
Velburger EOOD
Haskburger EOOD
Mall Burger EOOD
B Burger EOOD